پیاده روی معمولی، تند یا طولانی برای لاغری و کاهش وزن