کاپشن


دسته مقالات معرفی هامتو


تمام مقالات مجله هامتو

فروردین ۱۴, ۱۴۰۳

چه نوع کاپشنی برای کوهنوردی باید انتخاب شود! پر یا پشم

در مجله هامتو کاسپین مزایا و معایب انواع کاپشنها چه کاپشن های سبک و چه سنگین مورد بررسی قرار می گیرد و مزایا ومعایب کاپشن های کوهنوردی را مورد بررسی قرار می دهیم. هنگام لباس پوشیدن برای هوای سرد، تعدادی جنس عایق برای انتخاب دارید. دو مورد از محبوب ترین مواد پر و پشم است...