ماگ


دسته مقالات معرفی هامتو


تمام مقالات مجله هامتو

فروردین ۱۶, ۱۴۰۳

تفاوت بین لیوان مسافرتی و لیوان بزرگ درب دار برای مسافرت چیست؟

در مجله هامتو کاسپین در ادامه بررسی های تخصصی باید بیان کنیم که تشخیص تفاوت بین یک لیوان بزرگ درب دار عایق شده و یک لیوان قابل استفاده مجدد آسان است، اما تفاوت بین یک لیوان مسافرتی و یک لیوان بزرگ درب دار چیست؟ بهترین لیوان مسافرتی یا ماگ مسافرتی چیست؟