آموزش

خرداد ۲۱, ۱۴۰۱

مصرف آب و املاح در کوهنوردی

برای کوهنوردی یک‌روزه یا چندروزه باید هدف و مقصدتان را بر اساس مسافت طی‌شده برای هر روز.
مرداد ۲۷, ۱۴۰۰

نکاتی درباره کوهنوردی

برای کوهنوردی یک‌روزه یا چندروزه باید هدف و مقصدتان را بر اساس مسافت طی‌شده برای هر روز، تجربه و مهارت و آمادگی جسمانی اعضای تیم، تجهیزات، وضعیت مکانی و آب‌وهوایی و... برنامه‌ریزی کنید.