میله ها یا عصاهای کوهنوردی، ویژگی‌ها و نحوه انتخاب آن‌ها